top of page

Wat is Integrale Geneeskunde/Homeopathie

Integrale geneeskunde

 

Gezondheid bevorderen zover het mogelijk is, klachten verlichten als het nodig is

‘integrale geneeskunde’ wordt door de Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde (AVIG)  gebruikt als de Nederlandse vertaling van Integrative Medicine.*

Deze term is gedefinieerd door een consortium van meer dan zeventig academische centra in ‘de Verenigde Staten, waaronder topuniversiteiten als Yale en Stanford. Met Integrative Medicine/integrale geneeskunde wordt een visie beschreven waarbij arts/behandelaar en patiënt gelijkwaardig zijn (de arts/behandelaar als coach), de patiënt/cliënt centraal staat, de mens als geheel wordt gezien en er een keuze gemaakt kan worden uit alle beschikbare therapeutische mogelijkheden waarvoor wetenschappelijke onderbouwing bestaat, in de zin van aanwijzingen voor de effectiviteit en bewijs van veiligheid.

 

* De definitie van het Amerikaanse Consortium Academic Health Centers for Integrative Medicine luidt:

‘The practice of medicine that reaffirms the importance of the relationship between practitioner and patient, focuses on the whole person, is informed by evidence, and makes use of all appropriate therapeutic approaches, healthcare professionals and disciplines to achieve optimal health and healing.’

 

 

Homeopathie

 

Alle levende wezens hebben de mogelijkheid hebben tot zelfherstel. Homeopathie maakt gebruik van dit natuurlijk herstelvermogen.

Dit wordt bereikt door een kleine passende prikkel, het homeopathische geneesmiddel, aan het organisme toe te dienen.

Als het middel aanslaat zal het zelfherstel gestimuleerd worden, de patiënt zal zich beter voelen, de vitaliteit zal toenemen en de ziekteverschijnselen zullen afnemen.

De keus van het geneesmiddel in de homeopathie vindt plaats volgens het gelijksoortigheidsprincipe, ook wel het similia principe genoemd (similia = gelijkend). Dat wil zeggen dat de symptomen die iemand heeft, genezen kunnen worden door een middel dat bij een gezonde persoon soortgelijke symptomen kan veroorzaken.

Bijvoorbeeld: rauwe ui kan traanogen en een lopende neus veroorzaken. Een geneesmiddel, bereid op basis van de ui, Allium cepa, zal kunnen helpen bij diezelfde klachten, zoals bij een verkoudheid/allergie met een irriterende waterige neusloop en traanogen. 

bottom of page